Corporate Services


Projekta direktors

Lauris Bračka

Vienotās E-veselības informācijas sistēmas lietotāju atbalsta dienesta darbības nodrošināšana

Klients: 
Nacionālais veselības dienests

Uzdevums

Projekta uzdevumu ietvaros tika nodrošināts:

 • lietotāju atbalsts E-Veselības sistēmas un Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas norēķinu sistēmai.
 • palīdzības sniegšana un jautājumu skaidrošana par sistēmu izmantošanu - gan iedzīvotājiem, gan ārstiem un farmaceitiem.
 • atbilžu sniegšana telefoniski un elektroniski uz lietotāju uzdotajiem jautājumiem (t.sk. par Informācijas sistēmu darbību, pieejamo funkcionalitāti un noteikumiem), kas lietotājiem radušies sistēmu izmantošanas laikā.
 • atbalsta sniegšana sistēmas kļūdu diagnostikas un novēršanas procesā, kā arī sistēmas uzlabošanā.

Projekta izstrādes laikā, tika veikti šādi galvenie darbi:

 • Tehniskā risinājuma izveide - numuru atvēršana, zvanu rindu konfigurēšana, automātisko paziņojumu izveide (IVR), tīklu konfigurācija (VPN).
 • Speciālistu atlase un apmācība, apmācību materiālu un instrukciju sagatavošana.
 • Zināšanu bāzes izveide un uzturēšana.
 • Pieteikumu reģistrēšanas un atskaišu sistēmu sagatavošana.
 • Resursu un operatīvās darbības nodrošināšana un kvalitātes kontrole.
 • Pasūtītāja klienta datu konfidencialitātes nodrošināšana.

Rezultāts

Projekta laikā sniegts atbalsts vienotās E-veselības informācijas sistēmas lietotājiem, tai skaitā:
 • Izveidots palīdzības dienesta tālrunis iedzīvotājiem, kā arī ārstiem un farmaceitiem.
 • Izveidota elektronisko pieteikumu pieņemšanas sistēma.
Sniegtais atbalsts E-Veselības sistēmas un Vadības informācijas sistēmas lietotājiem ietver:
 • Konsultācijas par līgumu slēgšana par pieslēgšanos sistēmai.
 • Pieslēgšanās problēmu risināšana (VPN, autorizācija).
 • Sistēmas IT problēmu diagnostika un eskalēšana (kļūdas, nepilnības).
 • Konsultācijas par sistēmas darbību un funkcionalitāti.
 • Atsauksmes, sūdzības un ierosinājumi.
 • Citi jautājumi (saistīti ar NVD sistēmām).

Sniegtie pakalpojumi

Ieviešana- 1 mēnesis. Pakalpojuma sniegšana - 3gadi.

Projekta realizācijas laiks