Corporate Services

Biznesa vadības un atbalsta pakalpojumi


Nozare: Telekomunikācijas


Projekta direktors

Aigars Ceruss

Vadības atbalsta pakalpojumu nodrošināšana.

Klients: 
Monitoringa Centrs SIA

Uzdevums

SIA Latnet Serviss kā primāro projekta mērķi noteicis izmaksu efektīva un kompetenta Latnet datu pārraides tīkla ekspluatācijas un korporatīvo klientu tehniskā atbalsta dienesta izveidi.

Rezultāts

Projekta īstenošanas gaitā:

  • Tika izstrādāts biznesa plāns kopīga meitas uzņēmuma izveidei, nodalot uzņēmuma daļu no SIA Latnet Serviss tīkla vadības dienesta personāla, ar uzdevumu nodrošināt Latnet Serviss datu pārraides tīkla ekspluatāciju un attīstību un korporatīvo klientu tehnisko atbalstu, kā arī nodrošināt līdzīgus pakalpojumus citiem ESK un korporatīvajiem klientiem.
  • Pēc attiecīgā biznesa plāna apstiprināšanas un kopuzņēmuma izveides, Corporate Solutions veica personāla atlasi jaunā uzņēmuma vajadzībām, izstrādājot atalgojuma un mērķu sistēmas, izstrādājot un ieviešot nepieciešamos darbības procesus un procedūras, kā arī nodrošināja nepieciešamos IT rīkus attiecīgo funkciju veikšanai.
  • Corporate Solutions nodrošina SIA Monitoringa Centrs biznesa vadības pakalpojumus, ieskaitot pārdošanas, partnerattiecību vadības, grāmatvedības un kredītuzraudzības, lietvedības u.c. funkcijas.

Projekta īstenošanas rezultātā:

  • SIA Monitoringa Centrs ir vienīgais Baltijā elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzēju un datu pārraides iekārtu ražotāju neatkarīgs IKT ārpakalpojumu centrs, kurš veic gan korporatīvo klientu, gan vairāku citu elektronisko sakaru komersantu tīklu infrastruktūras un pakalpojumu uzturēšanu un attīstības plānošanas atbalstu, veic IKT risinājumu projektēšanu un ieviešanu.
  • Monitoringa Centrs veic dažādu ražotāju balstītu tīklu uzturēšanu un nodrošina korporatīvo datu pārraides tīklu pārvaldību arī tad, ja tā nodrošināšanā ir iesaistīti vairāki operatori.
  • Monitoringa Centra biznesa projekta realizācija trīs gadu laikā ļāva Latnet Serviss ievērojami samazināt tīkla ekspluatācijas izmaksas un attīstībai izmantot to pieredzi, ko Monitoringa Centrs ir guvis sniedzot pakalpojumus citiem klientiem.
  • Monitoringa Centrs nodrošina vairāk nekā trīs dažādu ESK tīkla infrastruktūras un pakalpojumu uzturēšanu un veic daudzu korporatīvo datu pārraides tīklu pārvaldību ārpakalpojuma režīmā. Piedalās klientu IKT infrastruktūras attīstības projektos gan kontekstā ar datu pārraides tīkla un drošības risinājumiem gan attiecībā uz IT infrastruktūras un aplikāciju veiktspējas uzraudzības projektiem.

Projekts uzsākts 2008.gadā

Projekta realizācijas laiks