Corporate Services

Biznesa vadības un atbalsta ārpakalpojumi


Nozare: Telekomunikācijas


Projekta direktors

Lauris Bračka

Uzziņu dienesta biznesa pārvaldības ārpakalpojums

Klients: 
SIA Tele2 Latvija

Uzdevums

Nodrošināt Tele2 Uzziņu dienesta biznesa attīstības, tehnoloģisko un administratīvo vadību, realizējot sekojošus uzdevumus

  • Izveidot un uzturēt uzziņu dienesta datubāzes un informācijas meklēšanas tehnisko risinājumu.
  • Uzturēt un papildināt datubāzes saturu, nodrošināt ienākošo zvanu apkalpošanu.
  • Slēgt līgumus ar biznesa klientiem par prioritātēm un informācijas publicēšanu uzziņu dienesta datubāzē.
  • Tele2 «Uzziņu dienesta 1182» pakalpojuma nodrošināšana un sniegšanai nepieciešamās IT servisa platformas nodrošināšana, ienākošo zvanu apkalpošana , interneta portāla www.1182.lv izstrāde un uzturēšana atbilstoši tirgus prasībām un nozares tendencēm. 

Uzziņu dienesta numurs 8811 ir mainīts uz 1182, sākot ar 2015.gada 1.maiju.

Rezultāts

Tele2 klientu lojalitātes uzlabošana, nodrošinot saviem klientiem Uzziņu pakalpojumu, lētāk kā citu tīklu operatoru klienti var saņemt no Uzziņu pakalpojumu sniedzējiem

Papildus ieņēmumi no pakalpojuma, kas uz 2015 gadu ir  ir otrais populārākais uzziņu dienests Latvijā, apkalpojot vairāk kā 300 000 zvanus gadā. Kopš dibināšanas 1182 ir arī izdevīgākais Uzziņu dienests vairāk kā 1 miljonam Tele2 tīkla klientu. Internetā pieejams 1182.LV - Latvijas uzņēmumu ceļvedis ar reitingiem un klientu atsauksmēm. 

Tā kā pakalpojums Uzziņas 1182 nav tieši saistīts ar Tele2 pamatbiznesu, tad uzņēmumam nododot šī pakalpojuma biznesa vadību un atbalstu ārpakalpojuma sniedzējam, nav nepieciešams attīstīt uzņēmuma iekšpusē kompetences un turēt cilvēkresusrsus un tehnoloģijas šāda servisa nodrošinājumam. Šāds biznesa nodrošinājuma risinājums, ļauj ar zemākiem biznesa riskiem un izmaksām uzturēt klientu lojalitētes pakalpojumu un gūt papildus ieņēmumus.

Uzziņu dienesta numurs 8811 ir mainīts uz 1182, sākot ar 2015.gada 1.maiju.

 


34 mēneši

Projekta realizācijas laiks