Corporate Services

Biznesa procesu ārpakalpojumi


Nozare: Valsts un pašvaldības


Projekta direktors

Vitālijs Ševčenko

Nodarbinātības valsts aģentūras klientu karjeras konsultēšanas pakalpojumu nodrošināšana

Klients: 
Nodarbinātības valsts aģentūra

Uzdevums

Nodrošināt Nodarbinātības valsts aģentūras klientiem karjeras konsultācijas visā Latvijas teritorijā, realizējot sekojošus uzdevumus:

  • Personāla piesaiste un pietiekamības nodrošināšana, balstoties uz aģentūras izvirzītajām ekspertu kvalifikācijas prasībām un nepieciešamo stundu apjoma 
  • Personāla aizvietošana pēc nepieciešamības vai papildus piesaiste, gadījumā, ja mainās pieprasītais pakalpojuma apjoms
  • Personāla ikdienas darba administrēšana un kvalitātes kontrole
  • Personāla atalgojuma aprēķināšana un izmaksu organizēšana

 

Rezultāts

Nodarbinātības valsts aģentūrai (NVA), realizējot savas pamatfunkcijas, svarīgs uzdevums ir noskaidrot darba meklētāja iemaņas, spējas un psiholoģisko profilu un piedāvāt, gan palīdzību labāk sagatavoties potenciālajām darba intervijām gan iespēju pārkvalifikācijai. Šos pienākumus realizē NVA karjeras konsultanti. Lai panāktu zemākas izmaksas karjeras konsultantu piesaistei un administrēšanai, kā arī efektīvāku to noslodzi, NVA 2008. gadā nolēma šādu pakalpojumu iegādāties no ārpuses. 

Ar Corporate Services noslēgtā līguma rezultātā, NVA bija iespēja turpmāk apmaksāt tikai tās karjeras konsultācijas, kas bija veiktas atbilstoši NVA noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, tādejādi ietaupot, salīdzinājumā ar pastāvīgu personāla apmaksu un panākt augstāku sniegto pakalpojumu kvalitāti. Turklāt, nozīmīgu ietaupījumu deva arī, tas, ka ekspertu piesaisti un to darba vadību, nodrošināja ārpakalpojuma partneris, kas sekoja līdz ne tikai tam, lai pakalpojumi tiktu sniegti balstoties uz NVA nodrošinātajām metodiskajām prasībām, bet arī, lai eksperti būtu pieejami, tajos laikos, kad tas ir saskaņots no aģentūras klientu puses un apjomos, kas ir pieprasīti no NVA.


Sniegtie pakalpojumi

24 mēneši

Projekta realizācijas laiks