Corporate Services

Klientu palīdzības dienests un attālināta problēmu vadība


Nozare: Transporta un loģistikas pakalpojumi


Projekta direktors

Lauris Bračka

Klienta sistēmas un lietotāju atbalsts

Klients: 
SIA "TankYou Baltics"

Uzdevums

Ārpakalpojuma ietvaros klientam SIA «TankYou Baltics», kas nodrošina «norēķinu sistēmu degvielas iegādei» tiek nodrošināts Palīdzības dienesta un Problēmu (incidentu) vadības risināšanas pakalpojumus. Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošana, izmaksu samazināšana, resursu plānošana un kontrolēšana. 

Rezultāts

Nodrošinām visus nepieciešamos procesus pilnvērtīga pakalpojuma sniegšanai – ienākošo kontaktu (zvans, epasts, sms, cits) apkalpošanu, reģistrēšanu, uzskaiti, nepieciešamo IT sistēmu nodrošināšanu un uzturēšanu.

Veicam:

  • Pieņemam, reģistrējam un apstrādājam klientu problēmu pieteikumus (zvani, epasti, sms);
  • Problēmu pieteikumu pieņemšanu, klientu telefoniska un e-pastu apkalpošana;
  • Reaģēšanu uz Pasūtītāja informāciju sistēmu paziņojumiem, kuri tiek saņemti pa e-pastu;
  • Problēmu pieteikumu reģistrēšanu, pieteikumu apstrādi un novēršanas procesa vadību un koordinēšanu;
  • Nodrošinām ar noteiktiem apjoma un kvalitātes parametriem – SLA;
  • Sarunu ierakstu uzturēšana ne mazāk kā 6 mēnešus;
  • Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā tehniskā risinājuma izveide, iesaistīto sistēmu darbības sinhronizēšana, datu apmaiņas nodrošināšana un uzturēšana.

Pasūtītāja klienta datu konfidencialitātes nodrošināšana.
Nodrošinām 24/7 h servisu. Apkalpošanas valodas: LV; RU; ENG. 
Izmantojot IT Palīdzības dienesta un Incidentu risināšanas ārpakalpojumu Pasūtītājam nav jānodarbojas ar klientu apkalpošanas un lietotāju atbalsta funkciju nodrošināšanu.

Sniegtā pakalpojuma noteikto apjomu un kvalitātes (SLA) izpildi, nepieciešamās kvalifikācijas resursu atlasi un resursu rezervēšanu TankYou Baltics vajadzībām. 
Samazinātas IT sistēmu izveides un uzturēšanas izmaksas, modernizēts klientu apkalpošanas process un pakalpojumus.


Sniegtie pakalpojumi

13 mēneši

Projekta realizācijas laiks