Corporate Consulting

Corporate Services

VIENOTĀS MIGRĀCIJAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS PROGRAMMATŪRAS PLATFORMAS MODERNIZĒŠANA (1.POSMS)


JAUNA PAŠAPKALPOŠANĀS RISINĀJUMA UZTURĒŠANĀS ATĻAUJU PROCESU JOMĀ, KAS TIEK REALIZĒTI PATVĒRUMA, MIGRĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS FONDA PROGRAMMAS IETVAROS PLĀNOTAJĀ PROJEKTĀ “VIENOTĀS MIGRĀCIJAS INFORMĀCIJAS SISTĒMAS PROGRAMMATŪRAS PLATFORMAS MODERNIZĒŠANA

Klients: 
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

Uzdevums

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda programmas ietvaros plāno īstenot projektu “Vienotās migrācijas informācijas sistēmas programmatūras platformas modernizēšana (1.posms)”, kurš paredz izstrādāt un ieviest e-pakalpojumu uzturēšanās atļauju jomā, sniedzot klientam attālinātā pakalpojuma ciklu, sākot no ērtas pakalpojuma pieteikšanas līdz lēmuma saņemšanai.

Plānots, ka e-pakalpojums nodrošinās, ka klientam ir iespēja elektroniski pieteikties uzturēšanās atļauju pakalpojumam, elektroniski iesniegt nepieciešamos dokumentus, veikt samaksu par pakalpojumu, sekot līdzi pakalpojuma izpildes statusam, kā arī saņemt atgriezenisko saiti par pakalpojuma izpildi, izmantojot klienta e-adreses kontu vai e-pastu.

Konsultāciju darbā uzdevuma mērķis ir nodrošināt šī risinājuma iepirkuma atbalsta pakalpojumu.

Projekta ietvaros tiek veikti šādi darbi:

 • normatīvo aktu, kas regulē uzturēšanās atļauju jomu, izpēte;
 • esošā e-pakalpojuma “Anketa uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai trešo valstu pilsoņiem” funkcionalitātes un plānotā Risinājuma funkcionalitātes detalizēta izpēte;
 • esošā e-pakalpojuma un ar to saistīto PMLP un sadarbības partneru informācijas sistēmu dokumentācijas izpēte un analīze;
 • PMLP biznesa procesu analīze;
 • izstrādes iepirkuma tehnisko specifikāciju izstrāde, kas ietver prasības:
  • e-pakalpojuma risinājuma vispārējai funkcionalitātei;
  • arhitektūrai;
  • infrastruktūrai;
  • integrācijai;
  • drošībai un auditācijai;
  • lietojamībai;
  • ieviešanai;
  • pārbaudāmībai;
  • uzturamībai
 • e-pakalpojuma risinājuma izstrādes finansiālais novērtējums.
 • Projekta ietvaros tiek nodrošināts iepirkuma procesa atbalsts, kas ietver:
  • rekomendācijas un atzinumu sniegšanu atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par tehnisko specifikāciju un rekomendējamo atbilžu projektu sagatavošana;
  • pēc nepieciešamības dalību iepirkuma komisijas sēdēs ekspertu statusā;
  • atbalstu un konsultācijas Pasūtītājam, komisijas paskaidrojuma projekta sagatavošanā iesnieguma iesniedzējam un Iepirkumu uzraudzības birojam;
  • konsultatīva atbalsta sniegšanu iepirkuma procesā, t.sk. pēc Pasūtītāja pieprasījuma konsultāciju pakalpojumi par iepirkuma tehniskajā specifikācijā ietvertajām prasībām.

Rezultāts

PMLP sniegts iepirkuma atbalsts, izstrādāta iepirkuma tehniskā specfikācija un prasības, kas atspoguļo veicamo darbu apjomu un dod iespēju saņemt vajadzībām atbilstošus, objektīvi izvērtējamus, salīdzināmus piedāvājumus.


5 mēneši

Projekta realizācijas laiks