Corporate Services

Satura vadības un apstrādes platforma


Projekta direktors

Lauris Bračka

DataManage platformas ieviešana Turcijā, AssisTT (Turk Telekom)

Klients: 
Soleo Communications Inc.

Uzdevums

Corporate Solutions partnerībā ar ASV uzņēmumu Soleo Communications Inc. nodrošina Turcijas lielākā telekomunikāciju operatora meitas uzņēmuma AssisTT uzziņu dienesta "11818" satura vadības platformu.

Uzdevums: ieviest un uzturēt Turcijas uzziņu dienesta "11818" datubāzes risinājumu, kas nodrošina datu importēšanu, papildināšanu, rediģēšanu, strukturēšanu un eksportēšanu. Projekta ietvaros ir piegādāta platforma "DataManage", kas integrēti atbalsta Soleo Communications Inc. izstrādāto uzziņu dienesta operatoru satura meklēšanas sistēmu "FlexiQ".

Rezultāts

Satura vadības un uzturēšanas sistēmas "DataManage" piegāde un ieviešana AssisTT uzziņu dienestā '11818' kā integrēta risinājuma sastāvdaļa partnerībā ar Soleo Communications Inc.

Realizētais projektā:

  • Klienta vajadzību analīze;
  • Satura vadības sistēmas "DataManage" izstrāde saskaņā ar klienta prasībām;
  • "DataManage" kā integrēta risinājuma sastāvdaļa Soleo Communications Inc risinājumā;
  • Datu imports un agregēšana no 5 Turcijas fiksēto un mobilo telekomunikāciju operatoriem;
  • Datu apstrāde (rediģēšana, apstrāde, papildināšana) un eksports meklēšanas sistēmai 'FlexiQ";
  • Sistēmas uzturēšana un administrēšana pakalpojuma sniegšanas laikā;

Klienta "AssisTT" ieguvums:

  • Aizstāta esošā tehnoloģiski novecojusī esošā piegādātāja VoltDelta uzziņu dienesta sistēma '360';
  • Automatizācija datu apstrādē, manuālo darbību mazināšana;
  • Funkcionalitātes uzlabojumi, kas sniedz iespēju nodrošināt augstākas kvalitātes un plašāka spektra uzziņu dienesta pakalpojumus;
  • Cilvēkresursu laika ietaupījums; 

6 mēneši

Projekta realizācijas laiks